Книги на казахском языке напечатанные латинской графикой

Ай: Оқу жасындағы балалар
 • Автор: Оспанұлы З.
 • Описание: Оспанұлы З. Ай: Оқу жасындағы балалар/ З.Оспанұлы.-Ташкент: Өзбекстан мемлекет баспасы,1934.-32б.: сур.
 • Читать полностью (25)
 • Ер Таргын
 • Автор: Камалов С.
 • Описание: Камалов С. Ер Таргын:/ С. Камалов.-Алма-Ата: Қазақстан көркем әдебиет баспасы.- 1937.-79 б.
 • Читать полностью (45)
 • Жаңа ауыл
 • Автор: Аймауытұлы Ж.
 • Описание: Аймауытұлы Ж. Жаңа ауыл: Бастауыш мектептің 2-ші жылы үшін жұмыс кітап / Ж.Аймауытұлы.- Қызылорда: Қазақстан баспасы, 1929.- 216 б.: cур.
 • Читать полностью (28)
 • Жаңа ауыл
 • Автор: Аймауытұлы Ж.
 • Описание: Аймауытұлы Ж. Жаңа ауыл: Бастауыш мектептің 2-ші жылы үшін жұмыс кітап/Ж. Аймауытұлы; түзетіп, толықтырған Ғ.Мүсірепұлы.- 2-бас.-Қызылорда: Қазақстан баспасы, 1930.- 114 б.: сур.
 • Читать полностью (20)
 • Жаңаша оқы, жаз!
 • Автор: Майлин Б.
 • Описание: Майлин Б. Жаңаша оқы, жаз!/ Б.Майлин.-Алматы: Қазақстан баспасы,1931.-18 б.
 • Читать полностью (15)
 • Жұлдыз ағуы оның себептері
 • Автор: Оспанұлы З.
 • Описание: Оспанұлы З. Жұлдыз ағуы оның себептері:/ З.Оспанұлы.- Ташкент: Өзбекстан мемлекет баспасы,1934.- 37 б.
 • Читать полностью (14)
 • Сауат үшін: Сауаттандыру мектептеріне арналған әліппе құралы
 • Автор: Майлин Б.
 • Описание: Майлин Б. Сауат үшін: Сауаттандыру мектептеріне арналған әліппе құралы/ Б. Майлин, Ғ.Мүсірепов.-Алматы: Қазақстан баспасы,1933.-16 б.: сур.
 • Читать полностью (18)
 • Сексен өтірік
 • Автор: Тұрманжанов Ө.
 • Описание: Тұрманжанов Ө. Сексен өтірік:/ Ө. Тұрманжанов .-Алматы: ҚКӘБ Балалар әдебиеті секторы, 1937.- 19 б.
 • Читать полностью (20)
 • Тіл мәселелері: 2 жинақ
 • Описание: Тіл мәселелері: 2 жинақ/ Жауапты ред. С. Аманжолов.-Алматы: Қазақ ұлт мәдениеті институтының баспасы, 1936.-63 б.-(Қазақстан ұлт мәдениетін зерттейтін ғылым институтының еңбектері).
 • Читать полностью (15)
 • Қазақтың Советті Социалистік Республикасының Конституциясы: негізгі заңы
 • Описание: Қазақтың Советті Социалистік Республикасының Конституциясы: негізгі заңы.- Алматы: БК(б)П-ның Қазақстан өлкелік комитетінің партия баспасы, 1937.- 40 б.
 • Читать полностью (23)
 • Қарлығаш
 • Автор: Тұрманжанов Ө.
 • Описание: Тұрманжанов Ө. Қарлығаш:/ Ө. Тұрманжанов.- Алматы: Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1935.- 24 б.
 • Читать полностью (21)
 • Қызыл әскер
 • Автор: Тоқмағамбетов А.
 • Описание: Тоқмағамбетов А. Қызыл әскер:/А. Тоқмағамбетов.- Алматы: Қазақстан баспасы, 1929.- 55б.
 • Читать полностью (17)
 • Әліппе
 • Автор: Шонанұлы Т.
 • Описание: Шонанұлы Т. Әліппе/ Т.Шонанұлы, М. Жолдыбайұлы.- Алматы: Қазақстан баспасы,1934.-68 б.
 • Читать полностью (18)