История, археология, архитектура

Сортировка записей:
Ұстаз. Мәдениет қайраткері. Өлкетанушы = Педагог. Деятель культуры. Краевед
 • Автор: Құраст. О. Мұқанов
 • Описание: Ұстаз. Мәдениет қайраткері. Өлкетанушы=Педагог. Деятель культуры. Краевед [Мәтін] / «Асыл мұра» орталығы; [құраст. О. Мұқанов].- Қызылжар: [баспасыз], 2012.- 260 б.: сүрет, 10 б. сурет.
 • Аннотация:

  Өңірімізге белгілі ұстаз, мәдениет қайраткері, өлкетанушы, тарихшы, қарымды қаламгер-журналист Қайролла Мұқанұлы Мұқановтың 80 жылдығына орай құрастырылған кітап. Қалың оқырманға арналған.

  Книга подготовлена к 80-летию известного в области педагога, деятеля культуры, журналиста, краеведа, историка Кайроллы Мукановича Муканова. Для широкого круга читателей.

 • Читать полностью (0)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Ұлағатты ұстаз
 • Описание: Ұлағатты ұстаз / Құраст. Ғ.Қадырәлі, Қ.Мұқанов. — Петропавл, 2005
 • Аннотация:

  Бұл еңбекте облысымызға белгілі үлағатты ұстаз Қайреш Қоспанұлы Қоспановтың өмірі мен ұстаздық қызметін көрсетумен бірге оның шығарған өлеңдері мен жинаған нақыл сөздері жэне оның туыстарымен қызметтес болған жолдастарының, шэкірттерінің естеліктері берілген. Кітап жалпы оқырман қауымға әсіресе ұстаздар мен оқушы, студент жастарға арналған.

 • Читать полностью (129)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Қуғын-сүргіннің азалы тарихы
 • Автор: Нәсиев Қажымұрат
 • Описание: Нәсиев, Қажымұрат. Қуғын-сүргіннің азалы тарихы / Қ. Нәсиев. - Астана, 2018
 • Читать полностью (53)
 • Подробнее...
  Қожаберген жырау. Таңдамалы шығармалары
 • Автор: Таңдамалы шығармалары / Ж. Қожаберген ; [Құраст. С. Жұмабаев, Қ. Биғожин]
 • Описание: Қожаберген, Жырау.Таңдамалы шығармалары / Ж. Қожаберген ; [Құраст. С. Жұмабаев, Қ. Биғожин] . – Петропавл : [баспасыз], 2003. – 288 б.
 • Аннотация:

   Кітапқа қазақ халкының XVII ғасырдың екінші жартысы мен XVIII ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген батыр-жырау, мемлекет қай-раткер, ғұлама ғалым, сазгер Қожаберген Толыбайсыншыұлының таңдамалы шығармаларының  жинағы еніп отыр

  Сонымен қатар жыраудың шежіресі, өмірі меп шығармашылыгыи зерттеу еңбектерінің тізімі берілді.
  Кітап көпшілік оқырмандарға арналған.
 • Читать полностью (17)
 • Подробнее...
  Қаз дауысты Қазыбек
 • Описание: Қаз дауысты Қазыбек би . – Петропавл : Северный Казахстан, 1993. – 42 бет.
 • Читать полностью (4)
 • Подробнее...
  Эра Независимости
 • Автор: Нурсултан Назарбаев
 • Описание: Назарбаев, Нурсултан Абишевич. Эра независимости / Н.А. Назарбаев . – Алматы : ҚАЗақпарат, 2017. – 508 с.
 • Читать полностью (3)
 • Подробнее...
  Эвакуация: воскрешая прошлое
 • Автор: Ассоциация еврейских национальных организаций Республики Казахстан "Мицва"
 • Описание: Эвакуация: Воскрешая прошлое. Материалы Международной научной конференции. -Алматы, 2009.-252 с.
 • Аннотация:

   Сборник содержит выступления, посвященные различным аспектам эвакуации населения, а также некоторых предприятий и организаций, в 1941-1942 годах из западных регионов Советского Союза на восток страны.

  Участники конференции - исследователи из Казахстана, Израиля, Канады, Кыргызстана, России.

  This issue include the reports, devoted to different aspects of evacuation of people, manufactures and organizations during the World War 11 in 1941-1942 from West regions of Soviet Union to the East of country.

  Researchers from Kazakhstan, Israel, Canada, Kyrgyzstan, and Russia took part in the Conference.

 • Читать полностью (4)
 • Подробнее...
  Что писали о нас на Западе
 • Автор: Есмагамембетов К.
 • Описание: Есмагамембетов К. Что писали о нас на Западе. - Алма - Ата: "Қазақ университеті", 1992. - 152 с.
 • Читать 24 страницы (173)
 • Читать полностью (2956)
 • Подробнее...
  Целине - 50
 • Автор: Жумасултанов, Т.Ж.
 • Описание: Жумасултанов, Т.Ж. Целине - 50: Брошюра. - Алматы, 2003 - 72 стр.
 • Читать полностью (184)
 • Подробнее...
  Уақ Шоға Шежіресі
 • Автор: Олжабаев Зейнолла
 • Описание: Олжабаев З. Уақ Шоға Шежіресі. - Петропавл, 2003. - 234 бет.
 • Аннотация:

  Кітапқа Солтүстік Қазақстан облысының Мағжан Жұмабаев және Жамбыл аудандарында тұрып жатқан Уақ Шоға аталарының шежіресі еніп отыр.

 • Читать полностью (527)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Тәуелсіздік дәуірі
 • Автор: Нұрсұлтан Назарбаев
 • Описание: Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы. Тәуелсіздік дәуірі / Н.Ә. Назарбаев . – А. : ҚАЗақпарат, 2017. – 508 бет.
 • Читать полностью (4)
 • Подробнее...
  Тоқсан би.
 • Автор: Мұқанов Қайролла, Жұмабаев Социал
 • Описание: Мұқанов Қайролла, Жұмабаев Социал Тоқсан би. Қызылжар - 2001, 124 бет.
 • Читать 24 страницы (171)
 • Заказать по ЭДД
 • Подробнее...
  Таз Керей шежіресі
 • Автор: Құрастырғандар: Қайролла Мұқанов, Әлібек Ғалеев
 • Описание: Таз Керей шежіресі: Айтуар аулының белгілі азаматтары / Құраст.: Қ.Мұқанов, Ә.Ғалеев. - Петропавл, 2009. - 217 бет
 • Аннотация:

   Бұл кітапта Керей тайпасының Таз тармағынан тарағандардың шежіресі және осы тармақтан шыққан бірнеше белгілі тұлғалар туралы деректер берілген.

  Кітап қалың оқырмандарға, әсіресе Таз атасынан тарағандарға арналған

 • Читать полностью (0)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Таңдамалы шығармалар жинағы
 • Автор: Шаймерденов С. "Таңдамалы шығармалар жинағы" Үш томдық.- Алматы: "Таймас" баспа үйі 2011. 1-т - 320 бет.
 • Читать 24 страницы (264)
 • Читать полностью (2956)
 • Подробнее...
  Таңат Сүгірбаев. Ауылым аты - Баян
 • Автор: Таңат Сүгірбаев
 • Описание: Таңат Сүгірбаев. Ауылым аты - Баян. Петропавл, - 2008 - 476 бет.
 • Читать 24 страницы (106)
 • Читать полностью (2956)
 • Подробнее...
  Т.Ж. Жумасултанов Целине - 60
 • Автор: Жумасултанов Т. Ж.
 • Описание: Жумасултанов Т. Ж. Целине - 60. Алматы, 2013 - 76 стр.
 • Читать 24 страницы (127)
 • Заказать по ЭДД
 • Подробнее...
  Социально - политическая история Приишимья
 • Описание: Социально — политическая история Приишимья (тезисы выступлений на конференции)
 • Читать полностью (103)
 • Подробнее...
  Социал Жұмабаев. Мәлгаждар Айдарбеков (Ғұмырнамалық зерттеу) - 80 бет
 • Автор: Социал Жұмабаев
 • Описание: Социал Жұмабаев. Мәлгаждар Айдарбеков (Ғұмырнамалық зерттеу) - 80 бет
 • Читать полностью (197)
 • Подробнее...
  Солтүстік Қазақстан өңіріндегі тәуелсіздік үшін күрес = История борьбы за независимость в Северном Казахстане
 • Автор: Касимов С.А. — редактор
 • Описание: Солтүстік Қазақстан өңіріндегі тәуелсіздік үшін күрес тарихы=История борьбы за независимость в Северном Казахстане [Мәтін]: Азаттық үшін алысқан-дар: (халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары) / под общ. ред. Касимова С. А.- 3-ші бас.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 464 бет.- ( Ерліктің дастаны — Летопись свершений)
 • Аннотация:

   Солтүстік Қазақстан өңіріндегі тәуелсіздік үшін күрес: (Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары) = История борьбы за независимость в Северном Казахстане: (Материалы международной научно-практической конференции) / Под ред.С.А.Касимова. — Алматы, 2011. — 464 с. (қакақша, орысша)

 • Читать полностью (138)
 • Подробнее...
  Солтүстік Қазақстан облысы ел тәуелсіздігі жыл-дарында=Северо-Казахстанская область в период независимости страны
 • Описание: Солтүстік Қазақстан облысы ел тәуелсіздігі жыл-дарында=Северо-Казахстанская область в период независимости страны [Мәтін]: құжаттар және матери-алдар жинағы / СҚО мұрағаттар және құжаттамалар басқармасы, Солтүстік Қазақстан мемл. мұрағаты.- Петропавл: [баспасыз], 2011.- 534 бет.: 1 б. сурет.
 • Аннотация:

  Жинаққа еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы Солтүстік Қазақстан облысының тарихынан сыр шертетін құжаттар мен материалдар енгізілген. Басылымда жарияланған оқиғалар мен деректер өңірдің 20 жыл ішіндегі әлеуметтік-экономикалық және мәдени өзгерістері жайында баяндайды. Жинақ өңірдің жаңа тарихына қызығушылық танытқан оқырмандар қауымына арналады.

 • Читать полностью (226)
 • Подробнее...