История, археология, архитектура

Сортировка записей:
Ұстаз. Мәдениет қайраткері. Өлкетанушы = Педагог. Деятель культуры. Краевед
 • Автор: Құраст. О. Мұқанов
 • Описание: Ұстаз. Мәдениет қайраткері. Өлкетанушы=Педагог. Деятель культуры. Краевед [Мәтін] / «Асыл мұра» орталығы; [құраст. О. Мұқанов].- Қызылжар: [баспасыз], 2012.- 260 б.: сүрет, 10 б. сурет.
 • Аннотация:

  Өңірімізге белгілі ұстаз, мәдениет қайраткері, өлкетанушы, тарихшы, қарымды қаламгер-журналист Қайролла Мұқанұлы Мұқановтың 80 жылдығына орай құрастырылған кітап. Қалың оқырманға арналған.

  Книга подготовлена к 80-летию известного в области педагога, деятеля культуры, журналиста, краеведа, историка Кайроллы Мукановича Муканова. Для широкого круга читателей.

 • Читать полностью (0)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Ұлағатты ұстаз
 • Описание: Ұлағатты ұстаз / Құраст. Ғ.Қадырәлі, Қ.Мұқанов. — Петропавл, 2005
 • Аннотация:

  Бұл еңбекте облысымызға белгілі үлағатты ұстаз Қайреш Қоспанұлы Қоспановтың өмірі мен ұстаздық қызметін көрсетумен бірге оның шығарған өлеңдері мен жинаған нақыл сөздері жэне оның туыстарымен қызметтес болған жолдастарының, шэкірттерінің естеліктері берілген. Кітап жалпы оқырман қауымға әсіресе ұстаздар мен оқушы, студент жастарға арналған.

 • Читать полностью (122)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Қуғын-сүргіннің азалы тарихы
 • Автор: Нәсиев Қажымұрат
 • Описание: Нәсиев, Қажымұрат. Қуғын-сүргіннің азалы тарихы / Қ. Нәсиев. - Астана, 2018
 • Читать полностью (14)
 • Подробнее...
  Эвакуация: воскрешая прошлое
 • Автор: Ассоциация еврейских национальных организаций Республики Казахстан "Мицва"
 • Описание: Эвакуация: Воскрешая прошлое. Материалы Международной научной конференции. -Алматы, 2009.-252 с.
 • Аннотация:

   Сборник содержит выступления, посвященные различным аспектам эвакуации населения, а также некоторых предприятий и организаций, в 1941-1942 годах из западных регионов Советского Союза на восток страны.

  Участники конференции - исследователи из Казахстана, Израиля, Канады, Кыргызстана, России.

  This issue include the reports, devoted to different aspects of evacuation of people, manufactures and organizations during the World War 11 in 1941-1942 from West regions of Soviet Union to the East of country.

  Researchers from Kazakhstan, Israel, Canada, Kyrgyzstan, and Russia took part in the Conference.

 • Читать 24 страницы (23)
 • Заказать по ЭДД
 • Подробнее...
  Что писали о нас на Западе
 • Автор: Есмагамембетов К. Что писали о нас на Западе. - Алма - Ата: "Қазақ университеті", 1992. - 152 с.
 • Читать 24 страницы (165)
 • Читать полностью (2731)
 • Подробнее...
  Целине - 50
 • Автор: Жумасултанов, Т.Ж. Целине - 50: Брошюра. - Алматы, 2003 - 72 стр.
 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/celine_50.pdf
 • Подробнее...
  Уақ Шоға Шежіресі
 • Автор: Олжабаев Зейнолла
 • Описание: Олжабаев З. Уақ Шоға Шежіресі. - Петропавл, 2003. - 234 бет.
 • Аннотация:

  Кітапқа Солтүстік Қазақстан облысының Мағжан Жұмабаев және Жамбыл аудандарында тұрып жатқан Уақ Шоға аталарының шежіресі еніп отыр.

 • Читать полностью (498)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Тоқсан би.
 • Автор: Мұқанов Қайролла, Жұмабаев Социал
 • Описание: Мұқанов Қайролла, Жұмабаев Социал Тоқсан би. Қызылжар - 2001, 124 бет.
 • Читать 24 страницы (166)
 • Заказать по ЭДД
 • Подробнее...
  Таз Керей шежіресі
 • Автор: Құрастырғандар: Қайролла Мұқанов, Әлібек Ғалеев
 • Описание: Таз Керей шежіресі: Айтуар аулының белгілі азаматтары / Құраст.: Қ.Мұқанов, Ә.Ғалеев. - Петропавл, 2009. - 217 бет
 • Аннотация:

   Бұл кітапта Керей тайпасының Таз тармағынан тарағандардың шежіресі және осы тармақтан шыққан бірнеше белгілі тұлғалар туралы деректер берілген.

  Кітап қалың оқырмандарға, әсіресе Таз атасынан тарағандарға арналған

 • Читать полностью (0)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Таңдамалы шығармалар жинағы
 • Автор: Шаймерденов С. "Таңдамалы шығармалар жинағы" Үш томдық.- Алматы: "Таймас" баспа үйі 2011. 1-т - 320 бет.
 • Читать 24 страницы (261)
 • Читать полностью (2731)
 • Подробнее...
  Таңат Сүгірбаев. Ауылым аты - Баян
 • Автор: Таңат Сүгірбаев. Ауылым аты - Баян. Петропавл, - 2008 - 476 бет.
 • Читать 24 страницы (98)
 • Читать полностью (2731)
 • Подробнее...
  Т.Ж. Жумасултанов Целине - 60
 • Автор: Жумасултанов Т. Ж.. Целине - 60. Алматы, 2013 - 76 стр.
 • Читать 24 страницы (124)
 • Читать полностью (2731)
 • Подробнее...
  Социально - политическая история Приишимья
 • Автор: Социально — политическая история Приишимья (тезисы выступлений на конференции)
 • Читать полностью (97)
 • Подробнее...
  Солтүстік Қазақстан өңіріндегі тәуелсіздік үшін күрес = История борьбы за независимость в Северном Казахстане
 • Автор: Касимов С.А. — редактор
 • Описание: Солтүстік Қазақстан өңіріндегі тәуелсіздік үшін күрес тарихы=История борьбы за независимость в Северном Казахстане [Мәтін]: Азаттық үшін алысқан-дар: (халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары) / под общ. ред. Касимова С. А.- 3-ші бас.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.- 464 бет.- ( Ерліктің дастаны — Летопись свершений)
 • Аннотация:

   Солтүстік Қазақстан өңіріндегі тәуелсіздік үшін күрес: (Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары) = История борьбы за независимость в Северном Казахстане: (Материалы международной научно-практической конференции) / Под ред.С.А.Касимова. — Алматы, 2011. — 464 с. (қакақша, орысша)

 • Читать полностью (132)
 • Подробнее...
  Солтүстік Қазақстан облысы ел тәуелсіздігі жыл-дарында=Северо-Казахстанская область в период независимости страны
 • Описание: Солтүстік Қазақстан облысы ел тәуелсіздігі жыл-дарында=Северо-Казахстанская область в период независимости страны [Мәтін]: құжаттар және матери-алдар жинағы / СҚО мұрағаттар және құжаттамалар басқармасы, Солтүстік Қазақстан мемл. мұрағаты.- Петропавл: [баспасыз], 2011.- 534 бет.: 1 б. сурет.
 • Аннотация:

  Жинаққа еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы Солтүстік Қазақстан облысының тарихынан сыр шертетін құжаттар мен материалдар енгізілген. Басылымда жарияланған оқиғалар мен деректер өңірдің 20 жыл ішіндегі әлеуметтік-экономикалық және мәдени өзгерістері жайында баяндайды. Жинақ өңірдің жаңа тарихына қызығушылық танытқан оқырмандар қауымына арналады.

 • Читать полностью (218)
 • Подробнее...
  Смерть Кукотай хана. Статьи и заметки.
 • Автор: Валиханов Ч. Смерть Кукотай хана. Статьи и заметки. — 2001 г. — 256 стр.
 • Читать 24 страницы (157)
 • Подробнее...
  Славные страницы истории
 • Автор: Пресняков С.М.
 • Описание: Славные страницы истории. Сборник исторических очерков. С.М.Пресняков Петропавловск, Изд. «Северный Казахстан», 2016 - 240 стр.
 • Аннотация:

  Предлагаемые вниманию читателей материалы С.М. Преснякова содержат ценные сведения об исторических событиях, произошедших на севере республики до и после образования области. В книге также описаны героические события Великой Отечественной войны, участником которых был сам автор, беспредельно любящий родной край. Издание предназначено широкому кругу читателей.

 • Читать полностью (0)
 • Заказать по ЭДД
 • Подробнее...
  Северо-Казахстанская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
 • Описание: Северо-Казахстанская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / Обл. и гор. совет ветеранов, Отдел внутренней политики обл. администрации.- Петропавловск, 1995.- 55 с.- ( К 50-летию Победы)
 • Аннотация:

  В брошюре рассказывается о ратных и трудовых подвигах североказахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

 • Читать полностью (0)
 • Подробнее...
  Северо-Казахстанская область в 1917 -1957
 • Описание: Северо-Казахстанская область в 1917 -1957г:Cборник статей/ Под ред А. Долгопятов, К. Л. Мелешко. — Алмат- Ата: Казгосиздат,1917-1957.-156c.
 • Читать полностью (48)
 • Подробнее...
  Самай Керей шежіресі
 • Автор: Мұқанов Қайролла
 • Описание: Мұқанов, Қайролла Мұқанович. Самай Керей шежіресі [Мәтін] / Қ.М. Мұқанов.- Петропавл: Северный Казахстан, 2014.- 92 бет.
 • Аннотация:

   Бұл кітапта қазақтың Керей тайпасының Самай (Бәйтеке) атасынан тараған ұрпақтардың шежіресі берілген. Кітап қалың оқырманға, әсіресе Самайдан тараған ұрпақтарға арналған.

 • Читать полностью (140)
 • Заказать по ЭДД
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...