История, археология, архитектура

Сортировка записей:
Ұстаз. Мәдениет қайраткері. Өлкетанушы .Педагог. Деятель культуры. Краевед
 • Автор: Ұстаз. Мәдениет қайраткері. Өлкетанушы/Құраст.: Олжас Мұқанов. - Қызылжар, 2012. - 260 б. Педагог. Деятель культуры. Краевед/ Сост.: Олжас Муканов. -Петропавловск, 2012. - 260 с. І8ВЫ 978-601-7029-55-5
 • Описание:

   Өңірімізге белгілі ұстаз, мәдениет қайраткері, өлкетанушы, тарихшы, қарымды қаламгер-журналист Қайролла Мұқанұлы Мұқановтың 80 жылдығына орай құрастырылған кітап. Қалың оқырманға арналған.

  Книга подготовлена к 80-летию известного в области педагога, дея-теля культуры, журналиста, краеведа, историка Кайроллы Мукановича Муканова. Для широкого круга читателей.

 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/ustazmadeniyet kayratkeriolketanu.pdf
 • Подробнее...
  ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ
 • Автор: ҮЛАҒАТТЫ ҮСТАЗ Петропавл, 2005-232 бет
 • Описание:

   Бұл еңбекте облысымызға белгілі үлағатты ұстаз Қайреш Қоспанұлы Қоспановтың өмірі мен ұстаздық қызметін көрсетумен бірге оның шығарған өлеңдері мен жинаған нақыл сөздері жэне оның туыстарымен қызметтес болған жолдастарының, шэкірттерінің естеліктері берілген. Кітап жалпы оқырман қауымға эсіресе ұстаздар мен оқушы, студент жастарға арналған.

 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/ustas.pdf
 • Подробнее...
  Ынтымақ ауылы. Қайролла Мұқанов.
 • Автор: Ынтымақ ауылы. Қайролла Мұқанов. - Петропавл, 2006 ж. - 188 бет.
 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/intimakaul.pdf
 • Подробнее...
  Что писали о нас на Западе
 • Автор: Есмагамембетов К. Что писали о нас на Западе. - Алма - Ата: "Қазақ университеті", 1992. - 152 с.
 • Читать 24 страницы (131)
 • Читать полностью (1308)
 • Подробнее...
  Целине - 50
 • Автор: Жумасултанов, Т.Ж. Целине - 50: Брошюра. - Алматы, 2003 - 72 стр.
 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/celine_50.pdf
 • Подробнее...
  Уақ Шоға Шежіресі
 • Автор: Олжабаев Зейнолла
 • Описание: Олжабаев З. Уақ Шоға Шежіресі. - Петропавл, 2003. - 234 бет.
 • Аннотация:

  Кітапқа Солтүстік Қазақстан облысының Мағжан Жұмабаев және Жамбыл аудандарында тұрып жатқан Уақ Шоға аталарының шежіресі еніп отыр.

 • Читать полностью (292)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Туған ел шежіресі
 • Автор: Жұмабаев С.Ж. Туған ел шежіресі. - Петропавл, 2007 жыл.-496 бет
 • Описание:

  Кітапта Жамбыл ауданының әкімшілік-аумақтық құрылымы, экономикалық-шаруашылық жағдайы, тарихы мен мәдени құндылықтары туралы мағлұмат берілген. Әсіресе, еліне қамқор, жеріне қорған болған аймақ азаматтары - тарихи тұлғалар өмірі мен қызметі нақты деректермен баяндалады. Әр қилы тарихи кезеңдер мен уақиғалар хақында жазылған шолу материалдардың танымдық-тағылымдық мәні зор.
  Жамбыл ауданының шежіресі іспеттес бұл кітаптта бұрын-соңды ғылыми-ақпараттық айналымға түспеген архив деректері мен құжаттары мол пайдаланылған.
  Кітап туған елін сүйер, туған жерінің тарихын құрметтер, оның мәдени құндылықтары мен дәстүрлі рухани даму жолдарын жетік білуге құштар оқырман қауымға арналған.

 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/asyl-mura/ulylar tugan.pdf
 • Подробнее...
  Таз Керей шежіресі
 • Автор: Құрастырғандар: Қайролла Мұқанов, Әлібек Ғалеев
 • Описание: Таз Керей шежіресі: Айтуар аулының белгілі азаматтары / Құраст.: Қ.Мұқанов, Ә.Ғалеев. - Петропавл, 2009. - 217 бет
 • Аннотация:

   Бұл кітапта Керей тайпасының Таз тармағынан тарағандардың шежіресі және осы тармақтан шыққан бірнеше белгілі тұлғалар туралы деректер берілген.

  Кітап қалың оқырмандарға, әсіресе Таз атасынан тарағандарға арналған

 • Читать полностью (0)
 • Асыл мұра: Составитель
 • Подробнее...
  Таңдамалы шығармалар жинағы
 • Автор: Шаймерденов С. "Таңдамалы шығармалар жинағы" Үш томдық.- Алматы: "Таймас" баспа үйі 2011. 1-т - 320 бет.
 • Читать 24 страницы (239)
 • Читать полностью (1308)
 • Подробнее...
  Таңат Сүгірбаев. Ауылым аты - Баян
 • Автор: Таңат Сүгірбаев. Ауылым аты - Баян. Петропавл, - 2008 - 476 бет.
 • Читать 24 страницы (63)
 • Читать полностью (1308)
 • Подробнее...
  Т.Ж. Жумасултанов Целине - 60
 • Автор: Жумасултанов Т. Ж.. Целине - 60. Алматы, 2013 - 76 стр.
 • Читать 24 страницы (101)
 • Читать полностью (1308)
 • Подробнее...
  Социально - политическая история приишимья
 • Автор: Социально - политическая история приишимья (тезисы выступлений на конференции)
 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/socialno-polit.pdf
 • Читать полностью (1308)
 • Подробнее...
  Солтүстік Қазақстан өңіріндегі тәуелсіздік үшін күрес = История борьбы за независимость в Северном Казахстане
 • Автор: Касимов С.А. - редактор
 • Описание: Солтүстік Қазақстан өңіріндегі тәуелсіздік үшін күрес: (Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары) = История борьбы за независимость в Северном Казахстане: (Материалы международной научно-практической конференции) / Под ред.С.А.Касимова . - Алматы, 2011. - 464 с. (қакақша, орысша)
 • Читать полностью (106)
 • Подробнее...
  Солтүстік Қазақстан облысы ел Тәуелсіздігі жылдарында. Северо-Казахстанская область в период Независимости страны
 • Автор: Солтүстік Қазақстан облысы ел Тәуелсіздігі жылдарында. Северо-Казахстанская область в период Независимости страны: Құжаттар және материалдар жинағы / Солтүстік Қазақстан облыс. мұрағаттар және құжат. басқармасы. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік мұрағаты. – Петропавл, 2011
 • Описание:

  Жинаққа еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы Солтүстік Қазақстан облысының тарихынан сыр шертетін құжаттар мен материалдар енгізілген. Басылымда жарияланған оқиғалар мен деректер өңірдің 20 жыл ішіндегі әлеуметтік-экономикалық және мәдени өзгерістері жайында баяндайды. Жинақ өңірдің жаңа тарихына қызығушылық танытқан оқырмандар қауымына арналады. 

 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/sko.pdf
 • Подробнее...
  Смерть Кукотай хана. Статьи и заметки.
 • Автор: Валиханов Ч. Смерть Кукотай хана. Статьи и заметки. — 2001 г. — 256 стр.
 • Читать 24 страницы (127)
 • Подробнее...
  Славные страницы истории
 • Автор: Пресняков С.М.
 • Описание: Славные страницы истории. Сборник исторических очерков. С.М.Пресняков Петропавловск, Изд. «Северный Казахстан», 2016 - 240 стр.
 • Аннотация:

  Предлагаемые вниманию читателей материалы С.М. Преснякова содержат ценные сведения об исторических событиях, произошедших на севере республики до и после образования области. В книге также описаны героические события Великой Отечественной войны, участником которых был сам автор, беспредельно любящий родной край. Издание предназначено широкому кругу читателей.

 • Читать полностью (0)
 • Заказать по ЭДД
 • Подробнее...
  Северо-Казахстанская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
 • Автор: СКО в годы ВОВ (1941-1945г):к 50 -летию Победы обл.и городской советы ветеранов.Отдел внутр.политики обл.администрации г Петропавловск,1995:-55 c.
 • Описание:

   В брошюре рассказывается о ратных и трудовых подвигах североказахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/velikoi ote.voin1941-1945.pdf
 • Подробнее...
  Северо-Казахстанская область в 1917 -1957
 • Автор: Северо-Казахстанская область в 1917 -1957г:Cборник статей/ Под ред А. Долгопятов, К. Л. Мелешко. - Алмат- Ата :Казгосиздат,1917-1957.-156c.
 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/Severkaza.pdf
 • Подробнее...
  Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий
 • Автор: Шакарим Кудайберды-улы. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий / Пер. Б. Каирбекова. - Алма-Ата: жазушы, 1990. - 118 с.
 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/vopros-otvet/kto-imet-dostup-k-yelektronoi-biblioteke-ounb-im-s-mukanova.html
 • Читать 24 страницы (913)
 • Подробнее...
  Родоплеменной состав и расселение казахов
 • Автор: В.В. Востров, М. С. Муканов. Родоплеменной состав и расселение казахов. Наука.-Алма-Ата, 1968.- 240 с.
 • Описание:

   В работе впервые собраны, обобщеныи научно разъяснены обширные материалы различных источников по вопросам происходения казахских племен и родов и их расселения. Наибольшую ценность представляют материалы этнографическеого обследования
  областей Казахстана. Критический анализ письменных источников позволил пересмотреть некоторые представления по истории тех или иных родов и племен казахского народа, высказать повую точку зрения.

 • Аннотация: http://elib.nklibrary.kz/pdf/rodplemkaz.pdf
 • Читать 24 страницы (1308)
 • Подробнее...